Een mooie dag om in een boom te klimmen – Jaco Jacobs

Tijdens het lezen van het eerste hoofdstuk moest ik een paar keer terugbladeren om te begrijpen over wie het verhaal gaat. Het helpt om eerst de achterflap te lezen.
Marnus is de hoofdpersoon en hij wordt nogal gepest door zijn oudere broer Donovan en jongere broer Adrian. Die voorkennis is misschien handig. Hij ontmoet het meisje Leila. Zij wil een boom redden door erin te gaan zitten en vraagt Marnus om mee te doen. Het thema van het boek is opgemerkt worden en strijden voor een goede zaak.

Leila beschrijft de boom als het centrum van de wereld. Dat lijkt nogal overdreven, maar Marnus merkt dat zijn positie vanuit de boom hem de mogelijkheid geeft afstand te nemen van wie hij tot dan toe was. Hij komt nieuwe dingen over zichzelf, over Leila en anderen te weten. Ook de volwassenen uit hun omgeving nemen nieuwe standpunten in. Ze praten over hun problemen, zoals echtscheiding, verlies en geen contact hebben met hun kinderen. Ook een groep protesterende studenten neemt plaats bij de boom. Zij verkondigen luidruchtig meningen die ze zelf niet naleven.

De boom is een soort spirituele en therapeutische leerschool. Ondanks de hoeveelheid problemen wordt het verhaal nergens zwaar, grof of melodramatisch. Een aanrader. Ook geschikt om voor te lezen.

ISBN Ploegsma, vertaald door Tjaling Bos  9789021680644, Uitgeverij

Loading