Eekhoorn legt een ei – Janneke Schotveld

In deze verhalen bundel staan 15 korte dierenfabels. Een deel daarvan is losjes gebaseerd op bestaande fabels van Jean de la Fontaine. Er zijn ook gloednieuw verzonnen fabels, zoals De mieren hebben het gedaan. In deze fabel gaat het niet zo goed met het bos, omdat de bodem te droog is. Specht verspreidt het gerucht dat de mieren de schuld zijn. En als je iets maar vaak genoeg hoort, dan moet het toch wel waar zijn?

De specht zat op een tak en keek tevreden naar alle dieren. ‘Jullie hebben allemaal gemerkt dat het niet goed gaat de laatste tijd, waar of niet waar?’
‘Waar,’ beaamden de dieren.
‘Ik zeg het maar gewoon,’ zei de specht. ‘Het komt door de mieren.’
Dat klonk veel dieren bekend in de oren.
En daardoor klonk het ook zo waar ineens.
Zo helder.
‘Willen jullie meer of minder mieren?’ riep de specht vanaf zijn tak.
‘Minder, minder,’ gonsde het door het bos.
Het bleef de hele nacht onrustig.

Janneke Schotveld verwerkt veel hedendaagse elementen en vraagstukken in de fabels. Zo heeft haas wel 500 vrienden, maar allemaal online. Die komen niet voor hem zorgen als hij ziek is. De fabels zijn lekker kort. De morele vraagstukken en de lengte maken ze heel geschikt om als uitgangspunt te nemen voor een klassengesprek (10 minuten voorlezen en dan erover praten).

Net als in De avonturen van de dappere ridster is het taalgebruik lekker hedendaags, origineel en soms een beetje schurend.
‘Elke avond zat het restaurant van de kok vol. Stampvol, van de tjok tot in de nok.’
Of: ‘Hela, hoepel op!’ riep de wolf, zodra hij het mugje in het oog kreeg. Hij had een rothekel aan die kleine, zoemende beestjes. ‘Nou, nou, toontje,’ zei de mug.

Noelle Smit heeft het boek prachtig geïllustreerd met losse en paginagrote illustraties.
In 2022 kreeg het boek de Kinderboekwinkelprijs.

ISBN 9789000376346, Uitgeverij Van Goor
Illustraties Noelle Smit

Loading